Studiranje u Republici Bugarskoj za akademsku godinu 2018/19

DANI KAMPANJE:POZIV ZA PREDLOGE:Studiranje u Republici Bugarskoj za akademsku godinu 2018/19 Poziv za sve buduće studente izmanjinskih zajednica u opštini Dragaš, koji žele da svoje dalje školovanje iusavršavanje nastave u članici Evropske Unije u Republici Bugarskoj neka sejave na e-mail: npo.obugvk@gmail.com ili pišite nam preko našeg web-sajta www.obgk.org vaše predloge i interesovanja za narednu akademsku godinu2018/19 g. U danima kampanje naša organizacija razmotrićesve vaše predloge i sugestije, za koje fakultete postoji određeno interesovanje,da svoje dalje školovanje nastavite na nekim od ...

Българското малцинство в Косово е готово да бъде признато

Публикувано във факти.бг: ДАБЧ има ясна визия за етапите, които ще доведат до признаване на българско малцинство и в Косово.Публикувано във факти.бг:Трудно се стигна до приемането на Закона за малцинствата в Албания. От страна на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) имаше натиск. В първия ми работен ден през юни поканих на председателя на най-старото българско дружество в Албания Хаджи Пируши, на следващия ден представител на другата организация и им казах: "Момчета, какво правим с Албания, защо нямаме малцинство?". ...

Potpredsjednica Bugarske Ilijana Jotova posjetila Gorance u Abaniji

Danas je potpredsjednica Bugarske, Ilijana Jotova posjetila goransko selo Šištevac i Orgosta u Albaniji.Cilj službene posjete goraskim selima je nedavna prizavanje Bugarske manjinje u Albaniji. Prema statističkim podatcima jedan deo pripadniaka Goranske zajednoce se na poslednjem popisu stanovništa u Albaniji izjasno kao Bugari, i današnja posjeta potpredsjednice Bugarske, Ilijane Jotove je potvrda da je Bugarska kao država zaintereovana za svoje sunarodnike u albanskom djelu Gore koji su se na popisu izjasnili kao Bugari, i kojima će Bugarska priznati pravo ...