Nazad

01.05.2018. 17:26h

Натискът върху българите в Косово и от Македония!


Това е изявление: Съюзът на македонците с ислямската религия.

В Косово не живеят българи, но там живеят македонци!


Съюзът на македонците с ислямска религия отхвърля изявлението на министъра на външните работи на Косово Бехджет Паколи по време на официалното му посещение в София, за "гораните" като "българско малцинство" в Косово.

СМИР потвърждава отново, че българите не живеят в Косово, но живеят македонци!

СМИР поиска от правителството на Косово да признае македонците в районите Гора и Жупа и да не се поддаде на софийския натиск да променят истината и историята на македонците в Косово!

СМИР изразява съжаление, след като след предателството на Заев-Борисов за преразглеждане на македонската история София подсили антимакедонската си пропаганда сред македонците в районите Гора и Жупа в Косово, като ги представяше на "българи".

СМИР осъжда българската пропаганда в Косово за денационализация и асимилация на македонци в "българите". СМИР продължава да повтаря, че македонците в Косово, независимо от тяхната религия, са неотменна и неразделна част от македонския народ! Македонците в Косово никога не са били "българи"!

СМИР потвърждава, че повечето "гораните" имат македонско гражданство!

СМИР призова македонското правителство да предприеме сериозни мерки в грижата за позицията и правата на членовете на македонския народ в Република Косово!

Натискът върху българите в Косово и от Македония!


Izvor: www.vesnik-ilinden.com
Podeli ovaj tekst: